top of page
business-gfb79fd0a6_1920_edited.jpg

KOMPETENCJE W KILKU SŁOWACH

KOMPETENCJE

Kompetencje są przymiotem człowieka, lecz efekt ich działań wpływa na rzeczywistość nawet bez obecności twórcy. Oto prosty przykład. Kiedy podczas posiłku mówisz, że: „Nikt tak nie gotuje pierogów jak babcia Rysia”.  Babci nie musi być w pobliżu – jej działanie zdarzyło się wcześniej. Było sumą jej wiedzy (o potrzebnych składnikach, proporcjach, czasie wykonania itd.), umiejętności (w zakresie wyrobu ciasta, dodania farszu, gotowania itp.) oraz postawy (np. wybierania naturalnych produktów od sprawdzonych dostawców). 

Oczywiście czasami trudno wyodrębnić czy określić wszystkie składowe konkretnej kompetencji, ponieważ przenikają się i mają tendencję do tworzenia wiązek. Z tego też względu istnieje wiele ich podziałów. Z częścią pewne już zetknęłaś się/ zetknąłeś się – wzięto je pod uwagę, kiedy tworzono obecnie obowiązujące podstawy programowe do nauki poszczególnych przedmiotów. 

My przyjęliśmy podział opracowany przez prof. Jana Fazlagica na potrzeby projektu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła dla innowatora” (1), Warto dodać, że koncepcja ta w trakcie projektu została zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb placówek dydaktycznych.

Profesor wskazał takie wiązki kompetencji jak liderstwo, współpraca, zarządzanie sobą, samodzielne myślenie, rozwiązywanie problemów i nazwał je kompetencjami proinnowacyjnymi (2).

Zarządzanie sobą jako wiązka kompetencji

Nasza strona pomaga w kształtowaniu wiązki kompetencji proinnowacyjne zwanej zarządzaniem sobą. Odpowiednie zarządzanie sobą, a konkretnie własnymi zasobami, czasem, realizacją wyzwań i przygotowaniem się do nich można poprawić dzięki odpowiednim ćwiczeniom. 

Wiązka składa się ona z takich kompetencji: umiejętność uczenia się, wytrwałość, rozwijanie własnych zainteresowań, orientacja na przyszłość.

Z kolei, każda z tych wiązek składać się może z konkretnie wyodrębnionych umiejętności czy postaw: np. rozwijanie własnych zainteresowań wskazuje jak wychodzić poza ramy nauczanego przedmiotu, traktuje hobby jako zasób, zwraca uwagę na potrzebę osiągania mistrzostwa w tym, co się robi…

1. Szczegóły tutaj, w pliku do pobrania: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/raport-szkola-dla-innowatora-ksztaltowanie-kompetencji-proinnowacyjnych [dostęp 13 02 2022].

2.Szczegóły tutaj: https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/kompetencje-proinnowacyjne/ [dostęp 13 02 2022].

O kompetencjach: O mnie
bottom of page