top of page
  • Anna Skrzyńska

BIOLOGIA (ekologia): Czy globalne ocieplenie dotyczy każdego z nas?

Zaktualizowano: 5 wrz 2022


1. Przedmiot: biologia

2. Klasa: 3 - podstawowy poziom


3. Przewidywany czas: 15 min


4. Składowa kompetencji: Umiejętność uczenia się i wizualizacja problemu/ THINK-PUZZLE-EXPLORE


5. Cele zadania:

· uczeń wymienia przyczyny i skutki współczesnych zmian klimatu;

· uczeń prezentuje jakie konsekwencje ocieplenia klimatu mogą pojawić się w przyszłości;

· uczeń proponuje, w jaki sposób każdy z nas może ograniczać emisję CO2;


6. Przebieg zadania:

a. nauczyciel podaje 3 zagadnienia do przemyślenia w czasie 5 minut:

  • przyczyny i skutki zmian klimatycznych;

  • możliwe konsekwencje ocieplenia klimatu;

  • dwa sposoby ograniczania emisji CO2 dla każdego z nas

b. uczniowie po 5 minutach w parach przedstawiają swoje przemyślenia na podane zagadnienia

c. nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów systematyzując ich wiedzę jednocześnie a następnie zapisuje ich pomysły na tablicy


6. Materiały dydaktyczne:

tablica i kreda/pisak


globalne_ocieplenie-scenariusz
.pdf
Download PDF • 181KB


38 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page