top of page
  • Anna Skrzyńska

BIOLOGIA: Czym różni się pies od żaby - obserwacje mikroskopowe czerwonych krwinek

Zaktualizowano: 5 wrz 20221. Przedmiot: biologia


2. Klasa: 3 - podstawowy poziom


3. Przewidywany czas: 30 min


4. Składowa kompetencji: Umiejętność uczenia się i wizualizacja problemu/The explanation game


5. Cele zadania:

· uczeń dokonuje obserwacji mikroskopowych

· uczeń wykonuje odręczny rysunek w zeszycie na podstawie obrazu widzianego pod mikroskopem

· uczeń wskazuje różnice pomiędzy erytrocytem ssaka i płaza oraz wskazuje jakie skutki pociąga za sobą nieobecność jądra komórkowego w erytrocycie ssaków


6. Przebieg zadania:

· nauczyciel przypomina w skrócie budowę mikroskopu i zasady mikroskopowania, korzystając z jednego z mikroskopów w pracowni biologicznej

· nauczyciel inicjuje pogadankę na temat składu krwi człowieka

· uczniowie otrzymują (w parach) preparaty mikroskopowe z erytrocytem psa i żaby

· uczniowie obserwują pod mikroskopem krew i sporządzają w zeszytach rysunki erytrocytów psa i żaby, a następnie przedstawiają ustnie na czym polega różnica między krwinkami czerwonymi tych organizmów

· uczniowie spekulują dlaczego erytrocyt psa nie zawiera jądra komórkowego


7. Materiały dydaktyczne:

· preparaty trwałe: krew psa i krew żaby

· mikroskopy optyczneCzym_sie_rozni_pies_od_zaby(scenariusz)
.pdf
Download PDF • 111KB


30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page