top of page
  • Anna Skrzyńska

BIOLOGIA (kobieta): Kiedy kobieta staje się kobietą?

Zaktualizowano: 5 wrz 2022


1. Przedmiot: biologia

2. Klasa: 2 - podstawowy poziom


3. Przewidywany czas: 15 min


4. Składowa kompetencji: Umiejętność uczenia się i wizualizacja problemu/ THINK-PAIR-SHARE


5. Cele zadania:

· uczeń definiuje 1, 2 i 3 rzędowe cechy płciowe człowieka

· uczeń charakteryzuje pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe kobiety


6. Przebieg zadania:

a. nauczyciel zadaje pytanie na forum klasy:

"Kiedy kobieta staje się kobietą (mówimy o płci genetycznej)"

"Jakie cechy zewnętrzne decydują o tym, że kobietę postrzegamy jako kobietę"

b. uczniowie w parach rozmawiają na temat i podejmują decyzję w parach odnośnie odpowiedzi na pytania

c. uczniowie wypowiadają na forum klasy swoje zdanie

d. nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów, przeprowadza systematyzacje wiedzy uczniów na temat cech płciowych żeńskich a następnie zapisuje na tablicy.

7. Materiały dydaktyczne:

tablica i kreda/pisakKobieta_scenariusz
.pdf
Download PDF • 404KB

28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page