top of page
  • Anna Skrzyńska

BIOLOGIA: Komórki macierzyste - czy są nam potrzebne?

Zaktualizowano: 5 wrz 2022


1) Przedmiot: biologia


2) Klasa: 3 - poziom podstawowy


3) Przewidywany czas: 25 minut


4) Składowa kompetencji/Rutyny: Umiejętność uczenia się i wizualizacja problemu/Drabina metapoznania


5) Cele zadania:

· uczeń definiuje pojęcie komórek macierzystych

· uczeń wyjaśnia na czym polega terapia komórkowa

· uczeń omawia czym jest i w jakim celu pobiera się krew pępowinową

· uczeń opisuje zastosowanie komórek macierzystych w medycynie

· uczeń uzasadnia swoje stanowisko w sprawie stosowania komórek macierzystych w leczeniu chorób

· uczeń zdaje sobie sprawę, że w prawodawstwie Unii Europejskiej ingerencja w ludzki genom jest możliwa jedynie dla celów terapeutycznych na komórkach somatycznych


6) Przebieg zadania:

a. nauczyciel wprowadza pojęcie komórek macierzystych, klonowania terapeutycznego i banków krwi pępowinowej

b. uczniowie otrzymują 2 rysunki ze strony www https://zpe.gov.pl/a/wykorzystanie-badan-dna-w-medycynie/DIAYfkesu i na tej podstawie:

· wymieniają komórki, które można uzyskać z komórek macierzystych

· podają jakie choroby można leczyć z udziałem tych komórek

c. uczniowie wypowiadają się na temat znaczenia krwi pępowinowej i jej banków, czy sami podjęliby decyzję o jej pobraniu


6) Materiały dydaktyczne: tekst wraz z rysunkami ze strony www https://zpe.gov.pl/a/wykorzystanie-badan-dna-w-medycynie/DIAYfkesuKomorki_macierzyste-czy_sa_nam_potrzebne (scenariusz)
.pdf
Download PDF • 198KB


21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page