top of page
  • Tomasz Ciszek

FIZYKA: Planety Układu Słonecznego

Zaktualizowano: 26 lut 2022

Planety Układu Słonecznego


1) przedmiot: fizyka, kurs podstawowy

2) dział: astronomia i grawitacja

3) przewidziany czas: 30 minut

4) składowa kompetencji: umiejętność uczenia się

5) cele zadania:

Uczniowie:

1. rozwiną wyobraźnię i kreatywność

2. powtórzą i utrwalą wiedzę o wybranych planetach

3. rozwiną umiejętność odnajdywania cech typowych, charakterystycznych dla obiektu

4. rozwiną umiejętność argumentacji


6) przebieg zadania


● Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Uczniowie pracują w grupach trzyosobowych. Przedstawiciel każdej grupy losuje planetę. Nie zdradzają jaką planetę wylosowali innym grupom. [5 min]

● Uczniowie otrzymują polecenie:

○ wybrać kolor pasujący do wylosowanej planety

○ stworzyć na kartce symbol, który najlepiej ją reprezentuje

○ przedstawić planetę, jako postać/sylwetkę, która oddaje charakter planety – narysować tą postać lub opisać słownie jej wygląd

● Uczniowie pracują w oparciu o wiedzę z lekcji, podręcznika. Mogą korzystać z zasobów Internetu. W grupie zastanawiają się, co przemawia za takim wyborem. Uczniowie mają zapisać przynajmniej jeden argument stojący za wyborem takiego koloru i minimum jeden argument za wymyślonym symbolem i jeden za sylwetką. [15 min]

● Przedstawiciel danej grupy prezentuje wybrany przez grupę kolor, stworzony symbol i pasującą do planety postać bez podawania nazwy planety. Pozostali uczniowie starają się na tej podstawie odgadnąć, o którą planetę chodzi. Na koniec zdradza klasie, którą planetę przedstawiali i dlaczego wybrali taki kolor, symbol i postaci. Podobnie postępują przedstawiciele kolejnych grup. [10 min]


7) pomoce dydaktyczne (materiały)

· karteczki z nazwami planet (każda planeta przynajmniej na dwóch karteczkach)


F1 planety - symbole i kolory.docx
.pdf
Download PDF • 129KB


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page