top of page
  • Tomasz Ciszek

Fizyka (ekologia): Ekologiczne źródła energii

Ekologiczne źródła energii


1) przedmiot: fizyka, kurs podstawowy

2) dział: praca, moc, energia

3) przewidziany czas: około 20 minut

4) składowa kompetencji: umiejętność uczenia się

5) cele zadania:

Uczniowie:

1. poznają różne rodzaje źródeł energii

2. nauczą się dokonywać kategoryzacji i ocen

3. poznają wpływ różnych źródeł energii na środowisko i klimat

4. rozwiną zdolność argumentacji


6) przebieg zadania

· Burza mózgów: nauczyciel zadaje uczniom pytanie o to z czego możemy produkować energię. Uczniowie zgłaszają pomysły, które nauczyciel zapisuje na tablicy [5 min]

· Nauczyciel dzieli klasy na trzyosobowe grupy

· Każda grupa dostaje do rozważenie jedno z wypisanych źródeł. Celem pracy jest wymyślenie minimum trzech zalet i trzech wad, jakie ma przydzielone im źródło energii i zapisanie ich na kartce [5 min]

· Nauczyciel na tablicy robi dwie kolumny: zalety i wady

· Następnie każda grupa przekazuje jakie cechy uznali za zalety, a jakie za wady. Nauczyciel umieszcza je w odpowiedniej kolumnie, bez zaznaczania jakiego źródła dotyczyły [5 min]

· Następnie kolejna burza mózgów: spośród wymienionych źródeł uczniowie starają się wskazać te, które możemy uznać za najbardziej ekologiczne oraz te, które są wyjątkowo szkodliwe dla środowiska

[3 min]

· Patrząc na wymienione na tablicy zalety i wady źródeł energii, uczniowie starają się wybrać takie źródło spośród tych ekologicznych, które ma najwięcej zalet i zarazem najmniej istotnych wad [2 min]


57 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page