top of page
  • Tomasz Ciszek

Fizyka (odkrycia): Fale elektromagnetyczne

Odkrycia – fale elektromagnetyczne


1) przedmiot: fizyka, kurs podstawowy

2) dział: optyka atomowa/elektromagnetyzm

3) przewidziany czas: 20 minut

4) składowa kompetencji: umiejętność samodzielnego uczenia się

5) cele zadania:

Uczniowie:

1. poznają różne rodzaje fal elektromagnetycznych

2. nauczą się poszukiwania i selekcji informacji

3. poznają wpływ odkryć naukowych na życie współczesnego człowieka

4. zobaczą powszechność wykorzystania fal elektromagnetycznych


6) przebieg zadania

· Nauczyciel dzieli klasę na trzyosobowe grupy

· Każda grupa losuje po trzy karteczki z nazwą urządzenia/wynalazku związanego z falami elektromagnetycznymi, trzy karteczki związane z rodzajami fal elektromagnetycznych i zjawisk i trzy karteczki z nazwiskami fizyków

· Uczniowie wykorzystując w pracy podręczniki i Internet próbują ustalić czy istnieją jakieś związki pomiędzy wylosowanym urządzeniem, zjawiskiem lub rodzajem fali i odkryciami danego fizyka.

· Uczniowie na forum klasy dzielą się wynikami swojej pracy. Przedstawiciel każdej z grup opowiada co udało im się ustalić7) pomoce dydaktyczne (materiały)Karteczki z przykładowymi wynalazkami/urządzeniami
Karteczki ze zjawiskami i rodzajami fal


Karteczki z fizykami związanymi z badaniami nad falami elektromagnetycznymi

32 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page