top of page
  • Tomasz Ciszek

FIZYKA: Odkrycie promieniotwórczości

Zaktualizowano: 26 lut 2022

Odkrycie promieniotwórczości


1) przedmiot: fizyka, kurs podstawowy

2) dział: fizyka jądrowa

3) przewidziany czas: 35 minut

4) składowa kompetencji: umiejętność uczenia się, wytrwałość

5) cele zadania:


Uczniowie:

1. ćwiczą pamięć

2. przekazują informacje

3. uczą się wyciągać wnioski

4. stawiają hipotezy


6) przebieg zadania


● Klasę dzielimy na trzy części, o w miarę równej liczbie osób każda

● Każdy uczeń dostaje do przeczytania krótką historyjkę związaną z odkryciem promieniotwórczości. W każdej z trzech części klasy jest to inna historia. [5 min]

● Po przeczytaniu zbieramy teksty z historiami, a uczniów łączymy w trójki, po jednym z każdej części klasy.

● Uczniowie w grupach opowiadają sobie wzajemnie historie, które przeczytali. [10 min]

● Nauczyciel przekazuje klasie zestaw pytań, o których dyskutują w grupach. [10 min]

● Uczniowie omawiają zadane pytania na forum klasy. [5 min]


7) pomoce dydaktyczne (materiały)

· historia odkrycia Becquerela

· historia pracy i odkryć Marii Skłodowskiej-Curie

· historia eksperymentu Rutherforda

· zestaw pytań dla klasy


Uwaga: Materiały do pobrania w pdf poniżej.

F3 odkrycie promieniotwórczości.docx
.pdf
Download PDF • 124KB

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page