top of page
  • Joanna Skonieczna

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: Formy państwa – reżim polityczny.

Zaktualizowano: 23 sie 2022

1. Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

2. Temat: Formy państwa – reżim polityczny

3. Przewidziany czas: 20 min.

4. Składowa kompetencji: umiejętność uczenia się, wizualizacja problemu, rozwijanie orientacji na przyszłość.

5. Cele zadania:

Uczniowie:

  • podają cechy państwa demokratycznego, autorytarnego i totalitarnego,

  • porównują sytuację obywatela w ustroju demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym.

6. Pomoce dydaktyczne:

  • plakat przedstawiający pytania dla uczniów.

7. Przebieg zadania:


Krok 1. Uczniowie łączą się w 3 grupy. Każda grupa tworzy państwo o innych reżimie politycznym – demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym.


Krok 2. Uczniowie odpowiadają na pytania/opisują zasady obowiązujące w państwie, wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach wiedzy o społeczeństwie oraz historii:

  • Kto jest głową państwa? Kto sprawuje władzę (osoba, organ, instytucja)? W jaki sposób wyłaniane są władze?

  • W jaki sposób podejmowane są najważniejsze decyzje w państwie? Jaka jest odpowiedzialność za błędne decyzje?

  • Jakie prawa i wolności mają obywatele? W jaki sposób są chronione prawa obywateli?

  • Jaki jest system kontroli przestrzegania reguł rządzących w państwie?

  • Jak funkcjonuje opozycja w państwie?

  • Na jakich zasadach funkcjonuje gospodarka w państwie?

Grafika: Joanna Skonieczna

Krok 3. Przywódcy państw przedstawiają na forum reżimy swoich państw.

Krok 4. Uczniowie wskazują cechy wspólne dla reżimów oraz zasadnicze różnice.


Państwo - reżim
.jpg
Download JPG • 313KB

Scenariusz - Formy państwa – reżim polityczny
.docx
Download DOCX • 17KB

23 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page