top of page
  • Anna Skrzyńska

BIOLOGIA: GMO - straszy i cieszy...

Zaktualizowano: 5 wrz 2022


1. Przedmiot: biologia


2. Klasa: 3 - podstawowy poziom


3. Przewidywany czas: 25 min


4. Składowa kompetencji: Umiejętność uczenia się i wizualizacja problemu True for who

5. Cele zadania:

· uczeń analizuje argumenty za i przeciw genetycznej modyfikacji organizmów

· uczeń ocenia rzetelność przekazu medialnego na temat GMO


6. Przebieg zadania:

· nauczyciel omawia korzyści i zagrożenia związane z GMO

· nauczyciel rysuje na tablicy graf uwzględniający pozytywny i negatywny wpływ GMO (na: glebę, rolników i koncerny biotechnologiczne, bioróżnorodność ekosystemów, organizmy żywe i zdrowie), a uczniowie podają po jednym przykładzie argumentu, który do nich przemawia.

7. Materiały dydaktyczne:

· materiał źródłowy ze strony www: https://zpe.gov.pl/a/zywnosc-genetycznie-modyfikowana---nadzieje-i-obawy/D5vwmdKu3

· diagram narysowany na ta:flicy kredą (załącznik 2.pdf)

GMO-straszy_i_cieszy(scenariusz)
.pdf
Download PDF • 109KB

zalacznik2
.pdf
Download PDF • 82KB14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page