top of page
  • maciejzapior

HISTORIA (odkrycia): Przyczyny wielkich odkryć geograficznych


1. Przedmiot: historia


2. Klasa: II liceum, poziom rozszerzony


3. Przewidywany czas: 10–15 minut


4. Składowa kompetencji: uczenie się


5. Cele zadania:


uczniowie

– zostają wprowadzeni w nowy temat;

– przywołują i porządkują informacje uzyskane do tej pory w szkole lub z innych źródeł;

– formułują własne hipotezy dotyczące tematu lekcji;

– wykazują swoje zainteresowania w obrębie tego tematu.


6. Przebieg zadania:

– nauczyciel, rozpoczynając omawianie tego tematu, stawia klasie pytanie: „Co wiecie o wielkich odkryciach geograficznych?”;

– uczniowie, w ramach burzy mózgów, udzielają odpowiedzi, które nauczyciel zapisuje na tablicy, a następnie wspólnie z nimi je porządkuje (doprecyzowanie, poprawa ewentualnych nieścisłości itp.);

– nauczyciel dokonuje podsumowania, wskazując na wyłaniający się z odpowiedzi ogólny obraz tego zjawiska historycznego;

– nauczyciel stawia klasie kolejne pytanie: „Co zastanawia Was, gdy pomyślicie o motywacjach uczestników tych wypraw?”;

– uczniowie udzielają odpowiedzi, które zapisują na tablicy i które stają się podstawą przedstawienia przez nauczyciela głównej treści lekcji, czyli przyczyn wypraw XV i XVI wieku;

– na kilka minut przez zakończeniem nauczyciel zadaje ostatnie pytanie do uczniów: „Co w temacie wielkich odkryć chcielibyście zgłębić?”;

– do podanych przez uczniów problemów nauczyciel będzie nawiązywał trakcie następnych zajęć poświęconych przebiegowi i skutkom wypraw.Wielkie odkrycia geograficzne (scen.)
.pdf
Download PDF • 344KB

62 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page