top of page
  • Maciej Zapiór

HISTORIA: Powstanie styczniowe

Zaktualizowano: 26 lut 20221. Przedmiot: historia


2. Klasa: III liceum, poziom podstawowy


3. Przewidywany czas: 10 minut


4. Składowa kompetencji: uczenie się


5. Cele zadania:


uczniowie

– przywołują i porządkują informacje lub skojarzenia z tym tematem, którymi dysponują ze szkoły lub z innych źródeł;

– rozwijają umiejętność formułowania własnych pytań i oczekiwań wobec poruszanego tematu;

– rozwijają umiejętność tworzenia porównań i dostrzegania postępów w nauce.


6. Przebieg zadania:

– nauczyciel, rozpoczynając omawianie tego tematu, rozdaje wśród uczniów kartę pracy (rutyna 3-2-1 Bridge) i prosi o wypełnienie pierwszej kolumny na początku zajęć (5 minut);

– następnie realizuje temat, a na jego zakończenie daje uczniom czas na wypełnienie drugiej kolumny z karty (5 minut);

– uczniowie w domu porównują swoje odpowiedzi, a na następnej lekcji przedstawiają swoje spostrzeżenia o tym czego się nauczyli i na ile zmieniło się ich postrzeganie tego wydarzenia.


7. Pomoce dydaktyczne: karta pracyPowstanie styczniowe (scen. i karta)
.pdf
Download PDF • 486KB


25 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page