top of page
  • Maciej Zapiór

HISTORIA: Problemy polityki zagranicznej Kazimierza Wielkiego na progu panowania

Zaktualizowano: 26 lut 20221. Przedmiot: historia


2. Klasa: I liceum, poziom rozszerzony


3. Przewidywany czas: 45 minut


4. Składowa kompetencji: umiejętność uczenia się


5. Cele zadania:


uczniowie

– utrwalają wiadomości dotyczące odrodzonego Królestwa Polskiego w XIV wieku;

– poznają najważniejsze problemy panowania Kazimierza Wielkiego i sytuację jego głównych sąsiadów;

– rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków z poznanego tekstu;

– rozwijają umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz łączenia wiadomości z poprzednich lekcji z nowym materiałem.


6. Przebieg zadania:

– uczniowie tworzą trzy grupy, każda z nich otrzymuje kartę pracy z jednym problemem polityki zagranicznej Kazimierza Wielkiego na początku jego rządów;

– zadaniem każdej z grup jest przygotowanie dwóch pomysłów na pomyślne rozwiązanie danego problemu władcy, z uwzględnieniem realności ich realizacji oraz podaniem spodziewanych konsekwencji, pozytywnych i negatywnych;

– przy wykonaniu tego zadania wykorzystują swoją wiedzą o panowaniu poprzedniego króla, Władysława Łokietka, jak i przekazane przez nauczyciela teksty z charakterystykami krajów sąsiadujących z Polską w I połowie XIV wieku;

– karty i teksty otrzymują z wyprzedzeniem czasowym, tak by poza lekcjami mogli się z nimi zapoznać i stworzyć wstępne wersje pomysłów;

– w trakcie lekcji każda z grup wspólnie wybiera najlepsze spośród pomysłów, które opisuje zgodnie z kartą;

– po przygotowaniu każda grupa przedstawia problem z jakim musiała się zmierzyć i swoje dwa pomysły;

– klasa wspólnie wybiera te spośród nich, które mogły być najlepszymi dla króla na początku jego rządów;

– na koniec nauczyciel przedstawia pokrótce jakie decyzje wobec podanych problemów podjął w rzeczywistości Kazimierz Wielki.


7. Pomoce dydaktyczne: karta pracy na odpowiedzi, charakterystyki trzech państw sąsiadujących z Polską Kazimierza Wielkiego.Kazimierz Wielki (scen. i karta)
.pdf
Download PDF • 510KB


15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page