top of page
  • Maciej Zapiór

HISTORIA: Rewolucja przemysłowa II połowy XIX wieku i jej konsekwencje

Zaktualizowano: 26 lut 20221. Przedmiot: historia


2. Klasa: III liceum, poziom rozszerzony


3. Przewidywany czas: 45 minut


4. Składowa kompetencji: umiejętność uczenia się


5. Cele zadania:


uczniowie

– utrwalają wiadomości o ważnych wynalazkach II połowy XIX wieku;

– potrafią wskazać pozytywne i negatywne ich strony zarówno z perspektywy ówczesnej epoki, jak i czasów współczesnych;

– rozwijają umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych między nowinkami technicznymi a przemianami społeczeństw Europy i Stanów Zjednoczonych we wskazanym okresie;

– uświadamiają sobie wieloaspektowość tych przemian.


6. Przebieg zadania:

– uczniowie tworzą cztery grupy i losują po jednym spośród kilku reprodukcji wybranych wynalazków II połowy XIX wieku;

– na podstawie reprodukcji identyfikują wynalazek (w razie trudności otrzymują podpowiedź od nauczyciela), a następnie uzupełniają kartę pracy dotyczącą obiektu, bazując na wiedzy własnej oraz informacjach znalezionych w internecie;

– każda grupa prezentuje swoje odpowiedzi, po krótkim wprowadzeniu nauczyciela przybliżającym całej klasie dany wynalazek;

– dyskusja, nauczyciel przedstawia pytania na które odpowiedzi udzielają uczniowie, niezależnie od podziału na grupy:

  • czy dostrzegają związki między prezentowanymi wynalazkami, między nimi a wynalazkami z I połowy XIX wieku;

  • czy dostrzegają podobieństwa w konsekwencjach ich wprowadzenia;

  • czy potrafią podzielić je na pozytywne i negatywne w realiach tej epoki;

  • czy współcześnie mogą wskazać innowacje, których znaczenie jest porównywalne z tymi z omawianej epoki;

  • czy z perspektywy współczesności pozytywna i negatywna ocena konsekwencji jest taka sama.


7. Pomoce dydaktyczne: reprodukcje zdjęć wybranych wynalazków (żarówka, dynamit, telefon, gramofon, lampa naftowa, odkurzacz elektryczny), karta pracy.Rewolucja przemysłowa II poł. XIX w. (scen., karta i zdj.)
.pdf
Download PDF • 720KB

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page