top of page
  • Maciej Zapiór

HISTORIA: Upadek cesarstwa rzymskiego

Zaktualizowano: 26 lut 2022
1. Przedmiot: historia


2. Klasa: I liceum, poziom rozszerzony


3. Przewidywany czas: 10–15 minut


4. Składowa kompetencji: uczenie się


5. Cele zadania:


uczniowie

– zostają wprowadzenie w nowy temat;

– przywołują i porządkują informacje uzyskane do tej pory w szkole lub z innych źródeł;

– wskazują na nawiązania do tematu zajęć, które dostrzegają w różnych dziełach kultury dawnej i współczesnej;

– wykazują swoje zainteresowania w obrębie tego tematu.


6. Przebieg zadania:

– nauczyciel, rozpoczynając omawianie tego tematu, stawia klasie pytanie: „Co wiecie o upadku cesarstwa rzymskiego?”;

– uczniowie, w ramach burzy mózgów, udzielają odpowiedzi, które nauczyciel zapisuje na tablicy, a następnie wspólnie z nimi je porządkuje (które z nich to przyczyny wydarzenia, konkretne osoby związane z tematem, skutki zjawiska itp.);

– nauczyciel stawia klasie dwa, powiązane ze sobą, pytania: „Co może wzbudzać zainteresowanie tym tematem na przestrzeni wieków?”, „Czy i jakie przykłady takich zainteresowania lub nawiązań do upadku imperium rzymskiego możecie dostrzec?”;

– uczniowie udzielają odpowiedzi, zapisywanych przez nauczyciela na tablicy;

– nauczyciel dokonuje podsumowania, wskazując na wyłaniające się z odpowiedzi główne przyczyny zainteresowań tym tematem i nawiązywania do niego;

– ostatnie pytanie nauczyciela do uczniów: „Co w tym temacie chcielibyście zgłębić?”;

– do podanych przez uczniów problemów nauczyciel będzie nawiązywał w ciągu lekcji.Upadek cesarstwa rzymskiego (scen.)
.pdf
Download PDF • 337KB


28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page