top of page
  • Maciej Zapiór

HISTORIA: Wielka Emigracja o klęsce powstania listopadowego

Zaktualizowano: 26 lut 20221. Przedmiot: historia


2. Klasa: III liceum, poziom rozszerzony


3. Przewidywany czas: 45 minut


4. Składowa kompetencji: umiejętność uczenia się


5. Cele zadania:


uczniowie

– utrwalają wiedzę na temat powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji;

– potrafią wyjaśnić genezę podziałów politycznych Wielkiej Emigracji, która wynikała z rozbieżnych ocen przyczyn klęski powstania;

– rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem.


6. Przebieg zadania:

– na początku uczniowie, z ewentualną pomocą nauczyciela, przypominają podstawowe fakty dotyczące przebiegu powstania listopadowego;

– nauczyciel poddaje pod rozwagę zdanie „Dlaczego Polacy przegrali? Ponieważ sami byli sobie winni”;

– uczniowie, w ramach burzy mózgów, ustosunkowują się do tego zdania z własnym uzasadnieniem;

– następnie dzielą się na cztery grupy, z których każda otrzymuje fragment tekstu innego ze stronnictw Wielkiej Emigracji;

– zadaniem grupy jest wyjaśnienie, na bazie tekstu, jakie przyczyny klęski wskazywało dane stronnictwo i określenie, czy taka ocena była prawdziwa i z czego mogła wynikać;

– po pracy z tekstem każda grupa na forum klasy prezentuje swoje odpowiedzi, przedstawiając poglądy zawarte w tekście, jak i ich swoją własną ocenę;

– na koniec uczniowie wspólnie zastanawiają się nad tym, jak zróżnicowane opinie mogły wpłynąć na życie Polaków na emigracji po powstaniu listopadowym i czy stanowiska poznanych stronnictw mogą pomóc w jednoznacznej odpowiedzi na pytanie postawione przez nauczyciela.


7. Pomoce dydaktyczne: wybrane fragmenty tekstów źródłowych z opracowania naukowego poświęconego temu tematowi.Wielka Emigracja (scen. i źródła)
.pdf
Download PDF • 518KB

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page