top of page
  • Beata Sekuła

JĘZYK ANGIELSKI: Analiza tekstu - rutyna 4C.

Zaktualizowano: 4 wrz 2022

  1. przedmiot: Język angielski

  2. klasa/poziom językowy: B1/B2

  3. przewidywany czas: czas na przeczytanie tekstu +30 min

  4. składowa kompetencji: umiejętność uczenia się (analizowanie)

  5. cele zadania:

Uczniowie:

· będą ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem

· będą szukać korelacji z tekstem a życiem codziennym, określać główne myśli autora i kwestionować je

· będą prowadzić dyskusję

· przyswoją rutynę myślenia krytycznego The 4C’s


6. przebieg zadania

a) Uczniowie czytają tekst wybrany przez nauczyciela (z podręcznika lub artykuł z Internetu). Metoda może służyć do analizy dowolnego tekstu.

b) Uczniowie otrzymują karte pracy 4C’s i wpisują w tabelę:

Connections: Jaki widzę związek między przeczytanym fragmentem a życiem codziennym lub innymi przedmiotami?

Challenge: Jakie myśli lub założenia autora kwestionujesz?

Concepts: Jakie myśli, idee są twoim zdaniem ważne i wartościowe?

Changes: Jakie zmiany w myśleniu, postawie lub działaniu sugeruje tekst?

Uczniowie powinni podkreślić w tekście zdania, do których nawiązują.

c) Uczniowie zostają podzieleni na kilkuosobowe grupy. Dyskusja rozpoczyna się od nawiązania do pierwszego C, czyli Connections i wyjaśnienia związku z nim oraz przytoczenia fragmentu tekstu. Każda osoba po kolei odnosi się do pierwszego C. Następnie przechodzimy do kolejnego C, itd. aż wszystkie zostaną omówione. Członkowie grupy mogą komentować swoje wypowiedzi.


7. pomoce dydaktyczne (materiały)

  • karta pracy


Grafika: B. Sekuła

Analiza tekstu_4C's_scenariusz
.pdf
Download PDF • 450KB

4C's_karta pracy
.pdf
Download PDF • 26KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page