top of page
 • Justyna Śmiłek

JĘZYK ANGIELSKI: Debata. Bo nam zależy

Zaktualizowano: 27 lut 2022


 1. przedmiot: język angielski

 2. klasa/poziom językowy: B2+ - C2

 3. przewidziany czas: 45-60 minut

 4. cele zadania:

Uczniowie:

 • Uczą się reguł debaty,

 • Nauczą się przedstawiać i bronić swoich argumentów oraz słuchać i odpowiadać na argumenty innych uczestników debaty.

 • Przyswoją metody prezentacji i argumentowania jako strategię rozwiązywania problemów

 • Poszerzą funkcje językowe z zakresu wygłaszania krótkich przemówień przed grupą, np.: In my opinion, I deeply believe that, I am convinced that, I would like to say, etc.

 • Utrwalą wyrażenia i funkcje językowe w obszarze argumentacji, zgadzania się i odrzucania innych punktów widzenia.

6. przebieg zadania:

 • Nauczyciel/ przedstawiciel grupy prezentuje uczniom temat debaty. Jest wyznaczany uczeń odpowiedzialny za przebieg debaty.

 • Przez kilka chwil uczestnicy w parach lub małych grupach określają swój punkt widzenia.

 • Salę dzielimy na dwie części, po każdej stronie siadają uczniowie o określonej opinii na temat debaty.

 • Uczniowie pracują razem w dwóch grupach uzgadniając swoje opinie oraz tworząc listę argumentów.

 • Lider otwiera debatę odczytując jej temat i zadając pytania, np.: proszę grupę numer jeden o przedstawienie swojego pierwszego argumentu, lub proszę przedstawiciela grupy numer dwa na odniesienie się do tego argumentu.

 • Każda osoba zabierająca głos w debacie może mówić maksymalnie przez 1 minutę. Osoby zabierające głos mogą być ochotnikami, w przypadku mniej aktywnych grup, każda grupa może wyznaczyć swojego reprezentanta.

 • Lider notuje wnioski z debaty na tablicy. Po zakończeniu debaty wniosek jest spisywany jako petycja uczniowska.

7. pomoce dydaktyczne:

 • Tablica, pisaki, ewentualnie rzutnik

Propozycje tematów do debaty:

 • School canteen shouldn’t sell nonorganic options

 • PE classes ought to be coeducational.

 • Field trips must become an obligatory element of each course taught in our school

 • Homework is redundant. It should be limited to two hours week.

 • Music, Drama, Arts and Crafts are vital subjects, they need to be reintroduced to high school curriculum.


Debata - scenariusz
.pdf
Download PDF • 21KB

Propozycje tematów do debaty
.pdf
Download PDF • 16KB


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page