top of page
 • praca zbiorowa (Iwan, Potoniec, Biczysko)

JĘZYK ANGIELSKI (ekologia): katastrofy naturalne

Zaktualizowano: 27 lut 2022

 1. przedmiot: j.angielski

 2. klasa/poziom językowy: B1+/B2

 3. przewidziany czas: 20 minut

 4. składowa kompetencji: #rozwijanie_orientacji_na_przyszłość #wizualizacja_problemu

 5. cele zadania:

Uczniowie:

 1. rozwiną wyobraźnię, kreatywność, empatię

 2. przyswoją #rutynę_krytycznego_myślenia uczucia i możliwości /feelings and options/

 3. utrwalą struktury leksykalne z zakresu świata przyrody (katastrofy naturalne) #natural_disasters

 4. utrwalą formy wyrażania przyszłości #future


6) przebieg zadania

 • Uczniowie pracują w grupach. Na podstawie udostępnionych ilustracji odpowiadają na pytania .


Identify: Who are the different people involved in the dilemma? What challenge are they facing?

Feel: What do you think each person in the dilemma is feeling? Why might the situation be hard or challenging for each of them?

Imagine: Imagine options for how the situation could be handled. Come up with as many ideas as possible. Write them down.

Circle which option might lead to the most positive outcome, where most people feel good or taken care of.

Say: Thinking more about the idea you chose for handling the situation,

 • what could the people involved say? Write down a dialogue

 • what could the people write in the social media? Prepare a short blog entry


 • Uczniowie przedstawiają przygotowane dialogi na forum klasy.


7) pomoce dydaktyczne (materiały)


https://unsplash.com/photos/ibSl9KNn1lQ
https://pixabay.com/pl/photos/pow%c3%b3d%c5%ba-pogoda-deszczowe-dni-965092/https://pixabay.com/pl/photos/pow%c3%b3d%c5%ba-ch%c5%82opcy-wio%c5%9blarstwo-woda-989084/https://pixabay.com/pl/photos/moore-oklahoma-tornado-katastrofa-112765/scenariusz + fotografie
.pdf
Download PDF • 2.00MB

92 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page