top of page
  • Klaudia Potoniec

JĘZYK ANGIELSKI: Interpretacja obrazka

Zaktualizowano: 26 lut 2022

1) przedmiot: Język angielski

2) poziom językowy: B1/B2

3) przewidywany czas: 30 min

4) składowa kompetencji : umiejętność uczenia się

5) cele zadania: wyrażanie dedukcji, kreatywne myślenie, praca zespołowa

6) pomoce dydaktyczne: wydrukowany obrazek

7) przebieg zadania:

  • Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4 osobowe. Każda grupa interpretuje sytuację przedstawioną na tym samym obrazku w oparciu o dwa pytania:

1. What’s going on?

2. What makes you say that?


  • Po upływie 10 minut każda z grup wybiera jedną najbardziej przekonującą interpretację

  • Każda z grup prezentuje swoją wypowiedź na forum klasy

  • Uczniowie porównują różnorodność interpretacji sytuacji przedstawionej na obrazku

  • Poprzez głosowanie całej klasy zostaje wybrana najlepsza interpretacja

picture
.pdf
Download PDF • 343KB

20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page