top of page
 • praca zbiorowa (Biczysko, Potoniec)

JĘZYK ANGIELSKI (kobieta): Sufrażystki - Kompleksowy portret kobiety

Zaktualizowano: 27 lut 2022

 1. przedmiot: Język angielski/Historia

 2. poziom językowy: B2-C2

 3. przewidywany czas: 60-90 min + wcześniejsze przygotowanie się do lekcji

 4. składowa kompetencji: #wizualizacja_problemu, #umiejętność_uczenia_się, #analizowanie_i_identyfikowanie_pozytywnych_i_negatywnych_zdarzeń, #wychodzenie_poza_ramy_przedmiotu_nauczania

 5. cele zadania: umiejętność dogłębnej analizy i interpretacji wydarzeń z różnych perspektyw, dyskusja

 6. pomoce dydaktyczne:

7. przebieg zadania:

 • Uczniowie w ramach przygotowania do zajęc oglądają film pt. "Sufrażystki" z 2015roku oraz wyszukują informacje na temat ruchu Sufrażystek i jego liderki Emmeline Pankhurst (linki załączone w pomocach dydaktycznych)

 • Nauczyciel dzieli klasę na 5 grup. Każda z nich analizuje złożoność tematu w oparciu o film i przeczytane informacje

 • Każda grupa skupia się na jednym aspekcie analizy (przydzielone przez nauczyciela) i szczegółowo odpowiada na pytania

 • Po opracowaniu odpowiedzi na pytania, uczniowie prezentują swoje wypowiedzi na forum klasy.

Pytania do analizy:


Group 1: Complexity of parts and interactions

What are all the parts? How do these parts

interact? (casually and otherwise)?

Group 2: Complexity of truth

What are the undisputed facts and interpretations?

What are the disputed facts and interpretations?

What are the uncertainties?

Group 3: Complexity over time

How does it change over time?

What happened before; what might happen next?

What causal factors are involved?

Group 4: Complexity of engagement

Who are you in relation to this? How are you connected?

What values, beliefs, emotions, come into play for you?

Group 5: Complexity of perspective

What are all the different viewpoints,

perspectives, lenses, stakeholders?

(Emmeline Pankhurst's perspective on the issue)Pytania do analizy
.pdf
Download PDF • 86KB

36 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page