top of page
  • Klaudia Potoniec

JĘZYK ANGIELSKI: Kreatywne pytania

Zaktualizowano: 26 lut 2022


1) przedmiot: Język angielski

2) poziom językowy: B2-C2

3) przewidywany czas: 45 min

4) składowa kompetencji : umiejętność uczenia się

5) cele zadania: kreatywne myślenie, umiejętność tworzenia pytań

6) pomoce dydaktyczne: lista haseł / tematów

7) przebieg zadania:

· Nauczyciel, bazując na konkretnym temacie, koncepcie, pyta uczniów jakie rodzaje pytań znają, które badają dogłębnie dany temat bądź skłaniają do refleksji nad nim

· Uczniowie podają przykłady początków pytań, które zapisywane są na tablicy

· Nauczyciel może podać swoje przykłady kreatywnych początków pytań podanych poniżej

· Nauczyciel dzieli klasę na grupy 3-4 osobowe. Każda grupa wybiera 5 początków pytań z tablicy i tworzy kompletne pytania na dany temat

· Grupy wymieniają się swoimi zestawami pytań i odpowiadają na nie w formie dyskusji

· Po ukończonej dyskusji w grupach nauczyciel zadaje pytanie całej klasie, jakie nowe pomysły, spostrzeżenia dostrzegli dzięki kreatywnym pytaniom.


Przykład:

Topic: Environment

Why do we need to care for environment?

What if we knew how the world would look in 50 years’ time?

What would change if everybody went eco-friendly?


Początki pytań:

Why...?

What if...?

What is the purpose of...?

How would it be different if...?

Suppose that...?

What if we knew...?

What would change if...?


Lista Haseł:

Człowiek

Dom

Szkoła

Praca

Życie rodzinne i towarzyskie

Żywienie

Zakupy i usługi

Podróżowanie i turystyka

Kultura

Sport

Zdrowie

Nauka i technika

Świat przyrody

Państwo i społeczeństwo

kreatywne pytania
.pdf
Download PDF • 207KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page