top of page
 • Ewelina Iwan

JĘZYK ANGIELSKI: Tworzymy własne legendy /legends of our city/town

Zaktualizowano: 23 sie 2022

 1. klasa/poziom językowy: B2

 2. przewidywany czas: 3-4 godziny lekcyjne

 3. składowa kompetencji: #wytrwałość #wizualizacja_problemu

 4. cele zadania

Osoby uczniowskie:

 1. rozwiną kreatywność i wyobraźnię

 2. utrwalą struktury gramatyczne: czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) #narrative_tenses

 3. rozwiną kompetencje współpracy, negocjacji, wizualizacji problemu, wytrwałości

5. przebieg zadania

 • Uczniowie pracują w parach. Mają do zrealizowania miniprojekt, którego celem jest wymyślenie i nagranie legendy związanej z miejscem w ich mieście. Warto wcześniej ustalić z uczniami trasę czy obszar miasta, którego legendy będą dotyczyć.

 • Praca uczniów podzielona jest na poszczególne etapy:

 1. uczniowie w parach wymyślają dwie różne legendy związane z jakimiś miejscem/budynkiem/pomnikiem/nazwą w mieście, itp.

 2. uczniowie spisują pomysły, zastanawiając się nad doborem właściwych struktur gramatycznych i leksykalnych

 3. każdy z uczniów nagrywa jedną legendę w postaci podcastu, podpisuje nazwą miejsca i umieszcza ją we wspólnym pliku, np. we wspólnym folderze na dysku google lub na soundcloud

 4. w kolejnym etapie uczniowie przygotowują krótki quiz (3 pytania zamknięte) do każdej z przygotowanej legendy wraz z kluczem odpowiedzi i przesyłają je nauczycielowi, który zbiera pytania od wszystkich i tworzy jeden wspólny test w formie quizu

 5. podczas wspólnego grupowego spaceru uczniowie odsłuchują w konkretnych miejscach odpowiednie legendy

 6. po powrocie do szkoły każdy z uczniów rozwiązuje test sprawdzający znajomość legend. Test może być również udostępniony w formie online jako formularz google lub kahoot


7) pomoce dydaktyczne (materiały)

instrukcja dla uczniów:


grafika:E.Iwan


scenariusz + instrukcja dla uczniów
.pdf
Download PDF • 145KB

12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page