top of page
 • Justyna Śmiłek

JĘZYK ANGIELSKI: Nasza przyjazna przestrzeń

Zaktualizowano: 27 lut 2022

1) przedmiot: Język angielski

2) poziom językowy: A2-C2/grupy o niejednorodnym poziomie zaawansowania

3) przewidywany czas: 20-30 minut

4) składowa kompetencji : #wizualizacja_problemu #rozwijanie_orientacji_na_przyszłość

5) cele zadania:

Uczniowie:

 • Wizualizują potrzeby i problemy swoje oraz grupy

 • Nauczą się, że warto badać wszystkie możliwości

 • Przyswoją metodę brain storming oraz negotiating jako strategię rozwiązywania problemów

 • Poszerzą struktury gramatyczne z zakresu modals for obligation, necessity and permission, oraz inne struktury do wyrażania konieczności lub potrzeby, takie jak: ‘It is permitted, you are allowed, one is supposed, etc’.

 • Utrwalą wyrażenia i funkcje językowe w obszarze dyskusji i prezentacji wniosków.

6) przebieg zadania:

 • Początkowo uczniowie pracują indywidualnie,

 • Każda osoba spisuje trzy, cztery rzeczy, które przeszkadzają jej u innych, zachowania, które nie pozwalają jej się skupić lub bezpiecznie funkcjonować w grupie, np.: ‘I hate when people interrupt when I am talking’, lub ‘I really get anxious when someone makes unneccessary noises,etc.

 • Uczniowie pracują w parach odczytując swoje zdania i negocjując ważność poszczególnych stwierdzeń. Po każdej negocjacji należy zrezygnować z jednego zdania.

 • Uczniowie zmieniają pary dotąd, aż każdy uczeń zostanie z jednym, najważniejszym dla siebie, postulatem.

 • Uczniowie pracują razem w grupie tworząc regulamin bezpiecznej przestrzeni. Swoje zdania typu: „ I hate when people interrupt when I am talking” przekształcają w postulaty typu: „We should not interrupt each other”. “We are not supposed to make unnecessary noises when one of us is talking”.

 • Każdy uczeń wpisuje swój jeden wynegocjowany postulat na karton papieru. W grupie jest tyle postulatów ilu uczniów.

 • Wspólnie wynegocjowany kontrakt grupy zawieszamy na ścianie i uczniowie są zachęcani i motywowani do jego przestrzegania.


7) pomoce dydaktyczne:

 • Karton szarego papieru

 • Kolorowe flamastry


Nasza przyjazna przestrzeń
.pdf
Download PDF • 362KB


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page