top of page
 • justynasmilek

JĘZYK ANGIELSKI: Ouija board - mistyczny mistrz ortografii

Zaktualizowano: 27 lut 2022

 1. Przedmiot: Język angielski

 2. Poziom językowy: A1 – A2 (grupy dyslektyczne)

 3. Przewidywany czas: 15-20 minut

 4. Składowa kompetencji: #umiejętność_uczenia_się

 5. Cele zadania:

Uczniowie:

1) doskonalą i usprawniają umiejętność literowania/zapisywania słów,

2) uczą się i powtarzają słownictwo w wybranych obszarach tematycznych.


6. Przebieg zadania:

 • uczniowie pracują w grupach pięcioosobowych lub całą grupą, jeśli jest nieliczna (max. 10 osób)

 • uczniowie rysują na kartonie koło, w które wpisują litery alfabetu (plansze takie mogą być również wcześniej przygotowane przez nauczyciela i rozdane grupie grupom).

 • uczniowie dostają do dyspozycji pionek, klocek lub monetę, którą będą poruszać się po kole.

 • nauczyciel rozdaje koperty ze słownictwem, podzielone na kategorie, które chce przećwiczyć, bądź utrwalić z grupą, np.: koperta z kategorią FOOD, HOUSES, ANIMALS, itp.

 • następnie wyznaczony zostaje jeden uczeń z każdej grupy, który wybiera kategorię i losuje słowo z koperty, po zapamiętaniu słowa, uczeń odkłada karteczkę i pionkiem przesuwa po planszy, tak aby grupa mogła odczytać słowo. Wygrywa ten uczeń, który bezbłędnie przeliteruje jak najwięcej słów.

 • pomyłka w literowaniu sprawia, że kolejna osoba w grupie przejmuje pionek.

 • dla grup bardziej zaawansowanych w literowaniu zamiast słów w kopertach mogą pojawić się ilustracje.

 • uczniowie, którzy przeliterują bezbłędnie najwięcej słów mogą zostać nagrodzeni odpowiednią oceną i otrzymać odznakę klasowego mistrza ortografii.

 • jeśli ćwiczenie z grupą będzie wykonywane cyklicznie, odznaka może być przechodnim trofeum w klasie.

7. Pomoce dydaktyczne:

· karton, flamastry, pionki, zestawy kopert ze słownictwem, medal lub odznaka – MISTYCZNY MISTRZ ORTOGRAFII.


Quija board_instrukcja
.pdf
Download PDF • 389KB28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page