top of page
 • Joanna Biczysko

JĘZYK ANGIELSKI: Press release

Zaktualizowano: 27 lut 2022

 1. przedmiot: j.angielski

 2. klasa/poziom językowy: B2-C2

 3. przewidziany czas: 45 minut + wcześniejsze przeczytanie artykułów w domu

 4. składowa kompetencji: #umiejętność_uczenia_się, #analiza_i_identyfikacja_pozytywnych_i_negatywnych_zdarzeń_i_ich_przyczyn, #rozwijanie_swoich_zainteresowań, #wychodzenie_poza_ramy_przedmiotu_nauczania

 5. cele zadania:

Uczniowie:

 1. rozwiną umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów w oryginale,

 2. relacjonują wydarzenia o których przeczytali w oryginalnych materiałach prasowych

 3. utrwalą struktury leksykalne z zakresu państwo i społeczeństwo #crime_and_society, #social_and_international_organisations, #domestic_and_international_conflicts, #social_policy, #economy

 4. utrwalą struktury gramatyczne: czasy przeszłe #past_tenses, #narrative_tenses,#past_simple, #past_continuous, #past_perfect, #past_perfect_continuous

 5. przyswoją #rutynę_krytycznego_myślenia fakty czy fikcja /facts or fiction/

Rutyna:

FACTS OR FICTION (FAKTY CZY FIKCJA)

Pomaga w zwiększeniu świadomości wielu kwestii dotyczących prawdy i tego, co należy wziąć pod uwagę podczas odkrywania prawdy o czymś.


6) przebieg zadania

 • Uczniowie czytają 2 wybrane artykuły z podanej strony internetowej:

https://www.theguardian.com/uk-news, https://www.independent.co.uk/, www.thetimes.co.uk, www.bbc.co.uk których tematyka wiąże się z omawianym działem „państwo i społeczeństwo” (monarchia, polityka, przestępczość i wymiar sprawiedliwości, ekonomia, organizacje społeczne i międzynarodowe).

 • Na zajęciach uczniowie mają za zadanie krótko streścić pisemnie trzy artykuły; 2 przeczytane, 1 dotyczący wymyślonej sytuacji/problemu. Wypowiedzi powinny zawierać jak najwięcej zwrotów z omawianego działu (minimum 5).

 • Kiedy wszyscy uczniowie są już gotowi, czytają swoje streszczenia, a zadaniem reszty klasy jest odgadnąć, które z trzech jest nieprawdziwe, wymyślone.

 • Uczniowie utrwalają struktury leksykalne z działu państwo i społeczeństwo, #crime #society #state_and_offices #social_problems
PRESS RELEASE
.pdf
Download PDF • 21KB

12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page