top of page
 • Joanna Biczysko

JĘZYK ANGIELSKI: Protect the environment

Zaktualizowano: 27 lut 2022

 1. przedmiot: j.angielski

 2. poziom językowy: B2/ B2+

 3. przewidziany czas: 30-40 minut

 4. składowa kompetencji: #orientacja_na_przyszłość, #wizualizacja_problemu, #umiejętność_uczenia_się, #wychodzenie_poza_ramy_przedmiotu_nauczania

 5. cele zadania:

Uczniowie:

Rutyny krytycznego myślenia:

SEE WONDER CONNECT - przyjrzenie się czemuś wpływa na nawiązanie połączeń i pogłębia zrozumienie

BRIDGE - MOST - uczeń dokonuje refleksji, porównując swoją dotychczasową wiedzę i pierwsze skojarzenia dotyczące tematu z wiedzą nabyta po realizacji tematu

6) przebieg zadania

 • Uczniowie pracują w parach.

 • Uczniowie wypisują w tabeli największe według nich zagrożenia dla środowiska naturalnego a następnie dopasowują/wymyślają sposoby na rozwiązanie tych problemów. Uczniowie argumentują swoje wybory i odpowiedzi, używają nowego słownictwa z działu świat przyrody.

 • Kiedy pary wyczerpią swoje pomysły, chodzą po klasie, przyglądając się pomysłom swoich kolegów i koleżanek ( 5min). Jeżeli znaleźli nowe zagrożenia dla środowiska i pomysły na ich rozwiązanie, dopisują to do swoich tabeli.

 • Uczniowie porównują co wiedzieli wcześniej, a czego nowego nauczyli się o ochronie środowiska w czasie zajęć.

 • Chętni/wybrani uczniowie prezentują swoje pomysły na forum klasy i wspólnie cała grupa uzupełnia tabelę na tablicy.


 • Polecenia:

 1. Tabela: Environmental threats / Protection

 2. Uczniowie korzystają ze słownictwa z działu świat przyrody i uzupełniają tabelę w parach. Każdy pomysł popierają krótkim przykładem / uzasadnieniem.

 3. Pary prezentują swoje pomysły

 4. Nauczyciel wspólnie z uczniami uzupełnia tabelę na tablicy.

7. pomoce dydaktyczne:

Tabela: Environmental threats / Protection

PROTECT THE ENVIRONMENT
.pdf
Download PDF • 22KB

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page