top of page
  • Klaudia Potoniec

JĘZYK ANGIELSKI: Słowotwórstwo - puzzle

Zaktualizowano: 26 lut 2022

1) przedmiot: Język angielski

2) poziom językowy: B2-C1

3) przewidywany czas: 30 min

4) składowa kompetencji : umiejętność uczenia się

5) cele zadania: uczniowie rozwijają swoją wiedzę na temat słowotwórstwa

6) pomoce dydaktyczne: puzzle

7) przebieg zadania:

· Uczniowie wypisują wszystkie przedrostki (prefixes) i przyrostki (suffixes) które znają na kartce papieru. Pracując w grupach 3 – 4 osobowych wypisują znaczenie znanych już przedrostków. Podobnie z przyrostkami, wskazują jaką część mowy określa dana końcówka.

· Nauczyciel rozdaje każdej grupie wycięte wcześniej puzzle. Uczniowie dzielą je na trzy grupy: przedrostek, podstawę słowotwórczą oraz przyrostek.

· Uczniowie w ciągu 5 minut tworzą jak najwięcej wyrazów Po upływie czasu, nauczyciel sprawdza ich poprawność. Grupa, która uzyskała największą ilość wyrazów wygrywa.

· Uczniowie tworzą zdania z utworzonymi przez siebie słowami.

Przykłady:

Delighted, knowledge, different, widely, disappointment, disagreement, adulthood, childhood, discussion, unlikely, emotionally, successful, parental, independent, interchangeable, shorten, weakness

słowotwórstwo
.pdf
Download PDF • 11KB

15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page