top of page
 • Justyna Śmiłek

JĘZYK ANGIELSKI: Słynne cytaty

Zaktualizowano: 27 lut 2022

1. Przedmiot: język angielski


2. Klasa/poziom językowy: B2+/C1


3. Przewidziany czas: 20-30 minut


4. Składowa kompetencji: #myślenie_krytyczne #rozwijanie_zainteresowań


5. Cele zadania:


Uczniowie:

 • rozwiną zainteresowania

 • nauczą się, że posiadane hobby jest zasobem

 • przyswoją metodę brain storming jako strategię rozwiązywania problemów

 • poszerzą struktury leksykalne z zakresu człowiek, społeczeństwo.

 • utrwalą wyrażenia i funkcje językowe w obszarze dyskusji i prezentacji wniosków.


6. Przebieg zadania:

 • uczniowie pracują w grupach czteroosobowych

 • każda grupa otrzymuje kopertę z zestawem czterech słynnych cytatów

 • uczniowie w obrębie grupy losują jeden cytat po kolei

 • uczeń losujący cytat odczytuje go grupie i stara się zinterpretować jego znaczenie, reszta grupy monitoruje trafność wypowiedzi i poprawność językową

 • uczeń po zinterpretowaniu cytatu zadaje pytanie reszcie grupy: jak możecie odnieść tę myśl zawartą w cytacie do swojej sytuacji, pomyślcie i przytoczcie sytuację ze swojego doświadczenia, która odpowiada w jakiś sposób temu cytatowi, w jakiej sytuacji ten cytat może być puentą?

 • W podobny sposób po kolei pracują pozostali uczniowie w grupie

 • Chętni uczniowie prezentują cytat, który jest im najbliższy i przytaczają swoje doświadczenie, które może być związane z tym cytatem.

Możliwy follow-up dla chętnych, znaleźć w źródłach informacje o autorze ulubionego cytatu i na następnych zajęciach, krótko przybliżyć reszcie grupy jego sylwetkę.


7) Pomoce dydaktyczne, przykłady cytatów:


“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage”. Lao Tzu

“The giving of love is an education in itself." Eleanor Roosevelt

“Everybody isn’t your friend. Just because they hang around you and laugh with you doesn’t mean they are your friends. People pretend well. At the end of the day, real situations expose fake people, so pay attention.”

“A true friend cares about what’s going on in your life. A fake friend will make their problems sound bigger. Be a true friend.”

“Be brave enough to be bad at something new.”

“A person who never made a mistake never tried anything new.” Albert Einstein

“Just try new things. Don’t be afraid. Step out of your comfort zones and soar, all right?” – Michelle Obama

“The problem with falling in love with your best friend is that you can’t talk to your best friend about it.”

“Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the successful one is a lot of hard work.” Stephen King

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do. “ Pele

„The way to make people trust-worthy is to trust them” Ernest Hemingway


“Success is not final; failure is not fatal: it is the courage to continue that counts” Winston Churchill


“If you can’t explain it to a six-year-old, you don’t understand it yourself” Albert Einstein


“Count your age by friends, not by years.” John Lennon


cytaty
.pdf
Download PDF • 24KB

scenariusz + cytaty
.pdf
Download PDF • 83KB

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page