top of page
 • Ewelina Iwan

JĘZYK ANGIELSKI: zdrowie i medycyna - opis przedmiotów

Zaktualizowano: 26 lut 2022

Health and medicine - describing objects


 1. przedmiot: j. angielski

 2. klasa/poziom językowy: B1/B2

 3. przewidziany czas: 20 minut

 4. składowa kompetencji: #umiejętność_uczenia_się

 5. cele zadania:

Uczniowie:

 1. rozwiną wyobraźnię i kreatywność, myślenie dywergencyjne, pamięć podręczną

 2. przyswoją rutynę krytycznego myślenia Name, Describe, Act (nazwij, opisz, zastosuj) #critical_thinking #name_describe_act

 3. utrwalą struktury leksykalne z zakresu tematu #zdrowie #health #medicine i opisu przedmiotów


6) przebieg zadania


 • Uczniowie przyglądają się wyświetlonemu obrazkowi przez 1 minutę próbując zapamiętać przedstawione przedmioty

 • NAME Nauczyciel przestaje wyświetlać obrazek i prosi o wymienienie jak największej ilości przedmiotów z ilustracji/uczniowie podają rzeczowniki

 • DESCRIBE Uczniowie pracują w parach. Każdy z nich, na zmianę, dokładnie opisuje zapamiętane przedmioty/starają się użyć jak najwięcej przymiotników opisujących przedmioty

 • ACT W kolejnym kroku uczniowie przedstawiają funkcję/działanie przedmiotów, używając zróżnicowanych czasowników. Jak działają? Do czego służą? W jaki inny niestandardowy sposób można ich użyć?

 • Nauczyciel ponownie wyświetla obrazek. Ile z wyświetlonych przedmiotów udało się omówić? Jakie niestandardowe użycie dla przedmiotów udało się wymyślić?


7) materiały dydaktyczne

zdjęcie https://pixabay.com/pl/photos/lekarz-gabinet-lekarski-stetoskop-3464761scenariusz + ilustracja
.pdf
Download PDF • 227KB

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page