top of page
 • Zdjęcie autoraMaciek Pabisek

JĘZYK POLSKI: Aplikacja IZI.travel pomaga zarządzać wiedzą o Adamie Mickiewiczu.

Zaktualizowano: 26 lut 2022


1) Przedmiot: język polski

2) klasa: klasa 2

3) przewidywany czas: 40 minut

4) składowe kompetencji: wytrwałość, odroczona gratyfikacja

5) cele zadania:

Uczniowie:

 • wzmacniają kompetencje cyfrowe,

 • poszukują, selekcjonują, wartościują informacje,

 • wykonują zadanie wieloetapowo, planując i realizując kolejne jego kroki.

6) pomoce dydaktyczne (materiały):

aplikacja IZI.travel – link do Androida I Apple: https://izi.travel/en/app


7) przebieg zadania:

Nauczyciel:

 • proponuje uczniom stworzenie trasy w multimedialnej aplikacji IZI.travel służącej jako głosowy przewodnik. Nazwa trasy brzmi: „Śladami Mickiewicza po Krakowie”.

Uczniowie:

 • łączą się w grupy, z których każda szuka w intrenecie informacji nt. związków Adama Mickiewicza z miastem,

 • wybierają jeden element przestrzeni miejskiej związany z nazwiskiem wieszcza,

 • na podstawie wyselekcjonowanych materiałów przygotowują pisemną krótką notatkę o wybranym miejscu (ta może mieć charakter informacyjny, dydaktyczny, żartobliwy itd.),

 • ściągają na telefon aplikację,

 • nadają tytuł swojej pracy,

 • nagrywają tekst napisanej notatki (czas trwania nagrania np. nie dłuższy niż 45 s.),

 • umieszczają ją w aplikacji,

 • przypisują jej położenie GPS,

 • dołączają zdjęcie opisanego miejsca.


Nauczyciel wraz z klasą realizują wycieczkę w wybranym przez siebie terminie. Odwiedzają punkty opisane przez klasę i odsłuchują wykonane zadanie. Czas wycieczki do uzgodnienia z klasą 😊FORMATKA 2
.docx
Download DOCX • 28KB

597 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page