top of page
  • Zdjęcie autoraMaciek Pabisek

JĘZYK POLSKI: Wykres perspektywiczny narzędziem porządkującym opinie bohaterów „Przedwiośnia”.

Zaktualizowano: 26 lut 2022

1) Przedmiot: język polski

2) klasa/poziom językowy: klasa 3

3) przewidywany czas: 40 minut

4) składowe kompetencji: samodzielność myślenia, wizualizacja problemu, myślenie dywergencyjne

5) cele zadania:

Uczniowie:

  • wskazują bohaterów odnoszących się do tematu rewolucji i znają ich stosunek do niej,

  • wyrażają opinie o poszczególnych bohaterach w kontekście rewolucji,

  • wartościują postawy bohaterów.

6) pomoce dydaktyczne:Wzór karty – wygląd przed wypełnieniem przez uczniów


7) przebieg zadania:

Nauczyciel rysuje kartę według wzoru na tablicy lub wyświetla ją na prezentacji. W jednym i drugim przypadku polonista zaczyna od narysowania centralnej ramki, w której prezentuje główną ideę, na temat której wypowiadają się postacie. Te wskazują uczniowie, którzy zastanawiają się w grupach/parach/indywidualnie, jacy bohaterowie wypowiadają się o rewolucji.

Kiedy uczniowie wybiorą postacie, wskazują na moment akcji, w którym je charakteryzują.

Następnie uczniowie prezentują poglądy i refleksje wybranych przez siebie/wskazanych przez nauczyciela bohaterów na temat rewolucji.

Na koniec uczniowie z konkretnej grupy/pary przedstawiają, która z prezentowanych postaci głosi najbliższe im poglądy; mogą uzasadnić swój wybór.


karta perspektyw - rewolucja w Przedwiośniu
.pdf
Download PDF • 165KB

24 wyświetlenia0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page