top of page
  • Zdjęcie autoraMaciek Pabisek

JĘZYK POLSKI: Komiksowa interpretacja „Dziewczyny” Bolesława Leśmiana

Zaktualizowano: 26 lut 2022


1) Przedmiot: język polski

2) klasa/poziom językowy: klasa 3

3) przewidywany czas: 25 minut

4) składowe kompetencji: wizualizacja problemu

5) cele zadania:

Uczniowie:

  • dokonują przekładu intersemiotycznego – wizualizują treść wiersza,

  • analizują informacje i na ich podstawie dokonują wstępnej interpretacji wiersza.

6) pomoce dydaktyczne:

7) Przebieg zadania:

Nauczyciel proponuje uczniom narysowanie „komiksu” do tekstu B. Leśmiana Dziewczyna.

Nauczyciel wprowadza rutynę: Widzę…Myślę…Zastanawiam się…

Uczniowie indywidualnie rysują schematyczny komiks, który przedstawia „akcję” Dziewczyny - rysunek powinien raczej pokazywać główne zdarzenia niż dążyć do artystycznej doskonałości.

Następnie łączą się w pary i na podstawie rysunku drugiej osoby z pary realizują rutynę widocznego myślenia i kolejno formułują zdania rozpoczynające się od słów: Widzę…Myślę…Zastanawiam się…

Napisane zdania nauczyciel wykorzystuje w dalszej części lekcji do interpretacji wiersza.Przykładowa praca ucznia obrazująca tekst wiersza


Komiksowa interpretacja Dziewczyny B. Leśmiana
.pdf
Download PDF • 220KB

24 wyświetlenia0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page