top of page
  • Zdjęcie autoraMaciek Pabisek

JĘZYK POLSKI: A czy ty napisałbyś „Szewców” lepiej od Witkacego? O roli założeń w pracy kreatywnej.

Zaktualizowano: 27 lut 2022

1) Przedmiot: język polski

2) klasa: klasa 3

3) przewidywany czas: 20 + 20 minut

4) składowe kompetencji: orientacja na przyszłość, odroczona gratyfikacja

5) cele zadania:

Uczniowie:

  • analizują stan aktualny i na jego podstawie stawiają prognozy,

  • poszukują, selekcjonują, wartościują informacje,

  • wzmacniają kreatywność i dywergencyjne myślenie.

6) pomoce dydaktyczne:


7) przebieg zadania:

CZĘŚĆ PIERWSZA

Nauczyciel:

Na około tydzień przed zapowiedzianą analizą lektury proponuje uczniom zadanie do wyboru. Może też wydrukować stosowne fragmenty tekstu. Dba, aby uczniowie nie korzystali z zewnętrznych źródeł wiedzy. Informuje o czasie pracy i ewentualnych dodatkowych kryteriach (np. spójność, atrakcyjność akcji/wizji, zbieżność z oryginałem, albo przeciwnie – oryginalność itd.), które będzie brał pod uwagę podczas ich oceny.

Uczniowie:

łączą się w grupy, z których każda pracuje nad jednym z wybranych przez siebie tematów:


1. Na podstawie znajdującego się na początku tekstu spisu „Osób” wymyślcie akcję dramatu. Przewidziane zdarzenia mają objąć wszystkich bohaterów. Mają się one toczyć według wskazanej w pracy konwencji (np. gatunkowej – romans, kryminał itd. i/lub stylistycznej np. realizm, groteska, symbolizm itp.) Wskażcie, które elementy spisu „Osób” dramatu wpłynęły na opracowanie przez was akcji/konwencji.


2. Na podstawie didaskaliów znajdujących się na początku aktu I narysujcie (namalujcie) dekoracje do dramatu i opracujcie konwencję przedstawienia, według którego będzie się ono toczyć (np. dramat antyczny, dramat szekspirowski, realistyczny dramat mieszczański, połączenie kilku z nich itp.). Wskażcie, które elementy didaskaliów „Szewców” wpłynęły na opracowanie przez was konwencji.


Nauczyciel zbiera prace. Nie komentuje ich. Może zapowiedzieć, że zostaną omówione w swoim czasie. Przechodzi do kolejnego etapu lekcji.


CZĘŚĆ DRUGA

W określonym dniu po rozpoczęcia analizy „Szewców” uczniowie otrzymują swoje prace z powrotem i prezentują ich treść. Każdorazowo po zapoznaniu się z jedną z nich nauczyciel zaprasza uczniów do komentarzy. Sam może wypowiadać się w oparciu o wybrane i przedstawione wcześniej uczniom kryteria.


A czy ty napisałbyś „Szewców” lepiej od Witkacego O roli założeń w pracy kreatywnej
.pdf
Download PDF • 142KB

21 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page