top of page
  • Zdjęcie autoraMaciek Pabisek

JĘZYK POLSKI: Kiedy Kordian… Opowiadanie jest proste z mapą fabularną.

Zaktualizowano: 26 lut 2022

1) Przedmiot: język polski

2) klasa: klasa 2

3) przewidywany czas: ok. 30 minut

4) składowe kompetencji: wizualizacja problemu

5) cele zadania:

Uczniowie:

  • analizują stan aktualny i na jego podstawie stawiają prognozy,

  • poszukują, selekcjonują, wartościują informacje,

  • wzmacniają kreatywność i dywergencyjne myślenie.

6) pomoce dydaktyczne (materiały):


7) przebieg zadania:

Nauczyciel rozdaje przygotowane wzory map fabularnych, może je zmienić, dostosować czy zmodyfikować ze względu na specyfikę lektury (np. wybrać określony wątek lub bohatera). Informuje o czasie pracy i ewentualnych dodatkowych kryteriach, które będzie brał pod uwagę podczas ich oceny.

Uczniowie łączą się w grupy, z których każda pracuje nad jednym z wybranych (otrzymanych) wzorów mapy fabularnej. Po zakończonej pracy referują wyniki pracy – nauczyciel może zapisywać na tablicy/udostępnionym dokumencie ich dokonania.

W trakcie zapisu uczniowie na polecenie nauczyciela mogą wskazywać różnice pomiędzy określonymi pracami i wyjaśnić, skąd się biorą pomiędzy nimi różnice.


Po zakończeniu pracy z mapą fabularną nauczyciel przechodzi do kolejnego etapu lekcji, którym może być analiza motywu podróży w dramacie i określenie jego funkcji.


Mapa fabularna – wersja 1

KTO?

GDZIE?

ZROBIŁ…

(albo)

PRZYDARZYŁO MU SIĘ…

ALE…

WIĘC…

WTEDY…

DLATEGO…

W OSTATNIEJ SCENIE…


Mapa fabularna – wersja 2

KTO jest głównym bohaterem?

Opisz krótko postać.

CO się dzieje? Przedstaw GDZIE rozpoczyna się historia.

CO się dzieje? Przedstaw KIEDY rozpoczyna się historia.

JAKI problem jest ukazany?

JAKI konflikt jest ukazany?

JAK problem/ konflikt został rozwiązany?

JAKI jest przebieg zdarzeń?

1.

2.

3.


Kiedy Kordian…Opowiadanie jest proste z mapą fabularną
.pdf
Download PDF • 119KB

57 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page