top of page
 • Zdjęcie autoraMaciek Pabisek

JĘZYK POLSKI: Hasła i wartości epoki pozytywizmu wyróżnione dzięki Word Art

Zaktualizowano: 26 lut 2022

1) Przedmiot: język polski

2) klasa: klasa 2

3) przewidywany czas: 45 minut

4) składowe kompetencji: wizualizacja problemu

5) cele zadania:

Uczniowie:

 • dokonują przekładu intersemiotycznego – wizualizują hasła (ważne nazwiska, idee) epoki,

 • czytają tekst i na jego podstawie dokonują selekcji informacji oraz jego graficznej wizualizacji,

 • budują definicje.

6) pomoce dydaktyczne:


7) Przebieg zadania:


Nauczyciel:

 • zapoznaje uczniów z działaniem programu Word Art,

 • przygotowuje materiały albo wskazuje strony w podręczniku i rozdaje polecenia do tekstu,

 • komentuje wyniki pracy.


Uczniowie:

 • indywidualnie czytają tekst zadany przez nauczyciela,

 • łączą się w grupy,

 • selekcjonują hasła (nazwiska, idee) pozytywistyczne i wyjaśniają ich znaczenie,

 • wyselekcjonowane hasła (nazwiska, idee) generują w postaci chmury wyrazów, zapisują na urządzeniu,

 • cyfrowo wymieniają się z inną grupą wynikami pracy,

 • na podstawie otrzymanej grafiki układają definicje,

 • prezentują wyniki swojej pracy.

POLECENIA NAUCZYCIELA:


Grupa 1

Na podstawie tekstu wygeneruj dowolny kształt graficzny, na który składać się będą wyselekcjonowane hasła/wartości/idee epoki pozytywizmu.


Grupa 2

Na podstawie tekstu wygeneruj dowolny kształt graficzny, na który składać się będą wyselekcjonowane nazwiska twórców haseł/wartości/idee epoki pozytywizmu.


Wszystkie grupy po wymianie prac

Na podstawie otrzymanej chmury wyrazów ułóż definicje do poszczególnych składników chmury.


Hasła i wartości epoki pozytywizmu wyróżnione dzięki Word Art.
.pdf
Download PDF • 373KB

69 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page