top of page
  • Zdjęcie autoraMaciek Pabisek

J. POLSKI (ekologia): Puszcza dobrem zbiorowym i jednostki w "Panu Tadeuszu". I obecnie

1) przedmiot: język polski

2) klasa: klasa 2

3) przewidywany czas: 40 minut

4) składowe kompetencji: wizualizacja problemu

5) cele zadania:


Uczniowie:

· czyta tekst i na jego podstawie dokonuje selekcji informacji,

· potrafi porównać teksty ze względu na ich funkcje i cele


6) pomoce dydaktyczne (materiały):


7) Przebieg zadania

Nauczyciel:


  • przygotowuje i rozdaje materiały lekcyjne – każdy uczeń otrzymuje Tabelę 1;

  • każdorazowo po zakończeniu przez uczniów pracy grupowej komentuje wyniki pracy.


Uczniowie:

  • indywidualnie czytają tekst zadany przez nauczyciela,

  • łączą się w grupy;

  • uzupełniają odpowiednie pola Tabeli 1 ze względu na grupę,

  • uczniowie łączą się w nowe grupy, złożone po połowie z uczestników dotychczasowych grup 1 i 2,

  • porównują treści i formułują wnioski w Tabeli 2,

  • prezentują wyniki swojej pracy.


POLECENIA NAUCZYCIELA

Znaczenie lasu dla

zbiorowości/państwa

jednostki/narratora

Grupa 1 „Pan Tadeusz”

Grupa 2 współczesny tekst internetowy

Tabela 1


„Pan Tadeusz” i współczesny tekst internetowy

„Pan Tadeusz” i współczesny tekst internetowy

podobieństwa

różnice

Tabela 2


pan tadeusz puszcza
.pdf
Download PDF • 115KB

polecenia nauczyciela
.pdf
Download PDF • 81KB


137 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page