top of page
  • Beata Sekuła

JĘZYK ANGIELSKI: Jak powinna wyglądać idealna szkoła?

Zaktualizowano: 4 wrz 2022

  1. przedmiot: Język angielski

  2. klasa/poziom językowy: B1

  3. przewidywany czas: 45 min

  4. składowa kompetencji: #orientacja_na_przyszłość; #myślenie_krytyczne; #wizualizacja_problemu

  5. cele zadania:

Uczniowie:

· będą ćwiczyć wyrażanie opinii na temat edukacji;

· utrwalą słownictwo z tematu szkoła

· przyswoją rutynę myślenia krytycznego Circle of viewpoints

· użyją metody brainstormingu


6. przebieg zadania

a) Uczniowie zostają podzieleni na 3-4 osobowe grupy.

b) Uczniowie w diagramie wypisują skojarzenia do zwrotu ideal school

c) Na podstawie skojarzeń uczniowie formułują trzy stwierdzenia dotyczące tego, jak powinna wyglądać szkoła idealna, np. Uczniowie powinni samodzielnie wybierać przedmioty. Szkoła powinna uczyć umiejętności praktycznych. Uczniowie nie powinni mieć żadnych zadań domowych. itp.

d) Uczniowie wybierają jedno najciekawsze dla nich sformułowanie.

e) Każdy z uczniów wciela się w perspektywę określonej osoby, np. ucznia, nauczyciela, rodzica, etc. – zapisuje swoje notatki w diagramie. Można stworzyć szczegółowy profil tej osoby: imię, wiek, cechy charakteru.

f) Uczniowie dyskutują w grupach, wyrażając opinie z różnych perspektyw

g) Uczniowie prezentują opinie na forum klasy.

h) Zadanie opcjonalne: Druga grupa ma za zadanie wypisać, jakie korzyści i jakie zagrożenia może przynieść przyjęcie danej perspektywy


7. pomoce dydaktyczne (materiały)

o karta pracyGrafiki: B. Sekuła

Ideal school_karta pracy
.pdf
Download PDF • 207KB

Ideal school_scenariusz
.docx
Download DOCX • 18KB

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page