top of page
  • Anna Skrzyńska

BIOLOGIA: Klonowanie to dla nas szansa czy zagrożenie?

Zaktualizowano: 5 wrz 2022


1) Przedmiot: biologia


2) Klasa: 3 - poziom podstawowy


3) Przewidywany czas: 10 minut


4) Składowa kompetencji/Rutyny: Umiejętność uczenia się i wizualizacja problemu/Think - puzzle - explore


5) Cele zadania:

· uczeń wyjaśnia na czym polega proces klonowania;

· uczeń omawia metody klonowania roślin i zwierząt;

· uczeń rozróżnia rodzaje klonowania;

· uczeń wymienia korzyści i zagrożenia związane z klonowaniem organizmów;

· uczeń uzasadnia swoje stanowisko w sprawie klonowania;


6) Przebieg zadania:

a. nauczyciel wprowadza pojęcie klonowania i zadaje uczniom 3 pytania do tego zagadnienia:

· co wiedzą o klonowaniu?

· co ich intryguje w tym procesie lub jego możliwościach i skutkach?

· czego chcieliby się dowiedzieć więcej na ten temat?

b. nauczyciel omawia zagadnienie korzystając z wiedzy, którą posiadają uczniowie i zapisuje ich pomysły na tablicy

c. Na zakończenie nauczyciel zadaje uczniom pytanie czy ten temat ich zdaniem został wyczerpany


7) Materiały dydaktyczne: tablica, pisak lub kreda


Czym_sie_rozni_pies_od_zaby(scenariusz)
.pdf
Download PDF • 111KB

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page