top of page
  • Anna Skrzyńska

BIOLOGIA: Skóra i po co nam ona...?

Zaktualizowano: 5 wrz 2022


1) Przedmiot: biologia


2) Klasa: 2 - poziom podstawowy


3) Przewidywany czas: 25 minut


4) Składowa kompetencji/Rutyny: Umiejętność uczenia się i wizualizacja problemu/Think - pair-share


5) Cele zadania:

· uczeń rozpoznaje elementy budowy skóry

· uczeń określa związek budowy skóry z jej funkcją

· uczeń wymienia choroby skóry


6) Przebieg zadania:

a. nauczyciel przypomina budowę skóry w oparciu o schemat

b. uczniowie otrzymują diagramy do uzupełnienia i wykonują to zadanie sami

a następnie w parach dzielą się spostrzeżeniami

c. wspólnie z nauczycielem uczniowie ustalają jak uzupełnić diagram


7) Materiały dydaktyczne:

1) schemat skóry ze strony www: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ra

2) diagram obejmujący informacje dotyczące budowy i funkcji skóry oraz choroby z nią związane (załącznik 1.pdf)

3) kreda i tablica (nauczyciel przerysowuje diagram na tablicę i wspólnie z uczniami go uzupełnia)


załacznik1
.pdf
Download PDF • 148KB

skora_i_po_co_nam_ona(scanariusz)
.pdf
Download PDF • 108KB


9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page