top of page
  • Joanna Skonieczna

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: Reżim polityczny – autorytaryzm. Obraz społeczeństwa PRL.

Zaktualizowano: 10 sie 2022

1. Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

2. Temat: Reżim polityczny – autorytaryzm. Obraz społeczeństwa PRL. Osobowość autorytarna.

3. Przewidziany czas: 40 min.

4. Składowa kompetencji: umiejętność uczenia się, wizualizacja problemu.

5. Cele zadania:

Uczniowie:

  • podają cechy państwa autorytarnego i totalitarnego,

  • porównują sytuację obywatela w ustroju autorytarnym i totalitarnym,

  • wykazują wpływ rzeczywistości społeczno-politycznej na osobowość człowieka,

  • wyjaśniają, jak kształtuje się osobowość autorytarna,

  • wymieniają cechy osobowości autorytarnej.

6. Pomoce dydaktyczne: materiały dla nauczyciela

  • Krzysztof Kieślowski „Z punktu widzenia nocnego portiera”. https://www.youtube.com/watch?v=8p7uglVXEAQ [dostęp 26 02 2022]

  • artykuł Anny Klimowicz – Osobowość autorytarna i jej źródła opracowany na podstawie artykułu pt. „Podstawy osobowości autorytarnej” Marcina Purpura umieszczonego na stronie www.racjonalista.pl oraz „Podstaw psychologii politycznej” pod redakcją Katarzyny Skarżyńskiej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002 r. .

7. Przebieg zadania:


Krok 1. Uczniowie oglądają film Krzysztofa Kieślowskiego „Z punktu widzenia nocnego portiera”.


Krok 2. Uczniowie pracują wg rutyny myślenia krytycznego: Widzę. Myślę. Zastanawiam się.

Widzę – uczniowie wskazują fakty (mogą odpowiadać na poniższe pytania).

Jaki jest zawód bohatera filmu?

Jakie lubi oglądać filmy?

Co robi w wolnym czasie?

Co sądzi o młodzieży?

Jaka metoda wychowawcza jest według bohatera najskuteczniejsza?

Jakie ma poglądy na temat kary śmierci?

Jakie są powody zaadoptowania psa ze schroniska?

Myślę – uczniowie mają dokończyć zdanie: sądzę, że…

Uczniowie interpretują fakty oraz wskazują na emocje, jakie budzi w nich postawa bohatera filmu. Dokonują oceny bohatera. Tłumaczą znaczenie słów bohatera filmu „Dla mnie regulamin ważniejszy jest niż człowiek”.

Zastanawiam się - uczniowie spekulują, mówią, co ich zastanawia. Formułują pytania: zastanawiam się, czy….

zastanawiam się, dlaczego…

zastanawiam się, co było powodem…

zastanawiam się, co miało wpływ…


Uczniowie przedstawiają swoje refleksje, przedstawiają nowe wątki, wskazują na aspekty rzeczywistości filmowej.


Krok 3. Uczniowie wysłuchują wykładu nauczyciela na temat osobowości autorytarnej oraz przyczyn ukształtowania się takiej osobowości przygotowanego na podstawie artykułu Anny Klimowicz Osobowość autorytarna i jej przyczyny.

A. Klimowicz - Osobowość autorytarna i jej źródła
.docx
Download DOCX • 23KB

Scenariusz - reżim autorytarny
.docx
Download DOCX • 17KB


23 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page