top of page
  • Joanna Skonieczna

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (kobieta): Ruchy społeczne - feminizm.

Zaktualizowano: 29 sie 2022


1. Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

2. Temat: Ruchy społeczne - feminizm.

3. Przewidziany czas: 30 min.

4. Składowa kompetencji: umiejętność uczenia się, wizualizacja problemu, rozwijanie orientacji na przyszłość.

5. Cele zadania:

Uczniowie:

  • wiedzą, czym jest feminizm i czym się charakteryzuje,

  • znają fazy rozwojowe ruchu feministycznego,

  • kształtują świadomość istnienia współczesnych problemów związanych z równością płci,

  • dostrzegają potrzebę funkcjonowania ruchów feministycznych we współczesnym świecie oraz nakreślają ich profil.

6. Pomoce dydaktyczne:

  • Pismo Obywatelka – artykuł Ireny Lis Krótka historia feminizmu jako ruchu społecznego oraz A może coś zrobić z brzydkim słowem na f?

Pismo Obywatelka
.docx
Download DOCX • 26KB
  • aplikacje dające możliwość tworzenia chmury wyrazów, np. Word Cloud.

7. Przebieg zadania:


Krok 1. Uczniowie indywidualnie czytają teksty zadane przez nauczyciela.


Krok 2. Uczniowie łączą się w grupy, a następnie

  • zapisują trzy skojarzenia/hasła (nazwiska, idee, wydarzenia) związane z pojęciem feminizmu,

  • wyselekcjonowane hasła generują w postaci chmury wyrazów, zapisują na urządzeniu.

Krok 3. Uczniowie zapisują dwa pytania związane z ruchem feministycznym. Czego nie rozumieją, co ich nurtuje, czego chcieliby się dowiedzieć?


Krok 4. Uczniowie w grupach zastanawiają się na odpowiedzią na pytanie postawione przez autorkę artykułu.


Skoro druga połowa XIX wieku miała emancypantki (emancypatio – ‘uwolnienie od władzy’), pierwsza połowa XX wieku miała sufrażystki (Suffragium – ‘głos wyborczy’), a jego druga połowa miała feministki (femina – ‘kobieta’), to może warto zastanowić się nad wprowadzeniem nowego określenia obrazującego działania na rzecz równości w pierwszej połowie XXI wieku?


Następnie na podstawie stworzonej w kroku 1 grafiki oraz swoich rozważań formułują zakończenie zdania:

Współczesny feminizm można określić jako…


Grafika: Joanna Skonieczna


Krok 5. Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy.Scenariusz - feminizm
.docx
Download DOCX • 17KB

feminizm - pdf
.pdf
Download PDF • 565KB

57 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page